FRI LEVERANS på ordrar över 5000Kr AVSÄNDNING SAMMA DAG om du beställer innan klockan 11:00 KUNDTJÄNST tillgänglig 8-17

Köpvillkor

Ändring av minimumorder

Den 1 Juli ändras reglerna för import till, och inom, EU. Dessa ändringar är inte Brexit-relaterade och skulle ursprungligen träda i kraft den 1 Januari. Målet är att förenkla momskyldigheterna för företag som bedriver försäljning av varor och tjänster över gränser, värda under €150.

För att göra det enkelt och minimera eventuella störningar kommer vi därför höja vår minimumorder till 1750 kronor från den 22 Juni. Vi tror dock att, även med 1750 kronor, har vi den lägsta minimumordergränsen av alla presentgrossister i EU.

Vi skickar nu alla ordrar inom EU från vårat Europeiska Distributionscenter i Polen. Det betyder snabbare leveranser, snabbare avsäning och ökad lagertillgänglighet. Kom ihåg att inga skatter eller andra avgifter faller på dig som kund för leveranser till EU från Puckator.


Regler och Villkor

1. Definition

 1. I dessa regler och villkor betyder Puckator/Puckator BV/Säljaren Puckator Ltd, företagsnummer 75988372, vars registrerade kontor är Puckator BV, Westplein 12-14, 3016 BM, Rotterdam, Nederländerna.
 2. Köparen/kund/inköpare menas företaget eller personen som nämns i ordern/inköpsordern.
 3. Rubrikerna i dessa regler och villkor är endast för bekvämlighetens skull och skall inte påverka deras tolkning.

2. Varor

 1. Varorna skall förbli Puckators egendom tills full betalning är gjord av köparen.

3. Exklusivitet

 1. Exklusivitet av en produkt eller design kan endast ges till en köpare om det avtalats i förväg och skriftligt samtycke givits av säljaren.

4. Leverans och Restordrar

 1. Leveransdatum ges i god tro men är inte garanterade. Sådana datum är endast ca-datum och har inte någon kontrakts- eller avtalsmässig effekt och säljaren skall ej åläggas något ansvar på grund av att leveransen inte levererats på ett visst datum.
 2. Säljaren förbehåller sig rätten att leverera delar av leveransen på olika tidspunkter och skapa en separat faktura för varje del.
 3. Om inget annat anges kommer varor på restordrar för icke-proforma och kreditkunder skickas utan att kontakta köparen. Om köparen önskar att bli kontaktad innan varorna skickas måste de informera säljaren vid beställning.
 4. Eventuella leveransavvikelser måste meddelas till säljaren skriftligen inom 7 dagar från leveransmottagande.
 5. Alla tullkostnader som säljaren ådragit sig vid leverans utomlands, inklusive importskatt till länder utanför EU ska täckas av köparen. All dokumentation levereras korrekt på förpackningarna för leveranser utomlands men om det uppstår några kostnader av säljaren för import av varor kommer dessa kostnader överföras till köparen.

5. Priser

 1. Om inget annat anges skall moms och andra skatter eller tullavgifter som betalas av köparen läggas till på priset.
 2. Såvida inga andra överenskommelser har överenskommits, ska alla levererade varuprover betalas för.

6. Betalningsvillkor

 1. Om betalningsvillkor för kreditkonto har överenskommits ska betalning av sådana fakturor, om inget annat anges skriftligen av Puckator eller tillhandahållas i dessa villkor, göras inom 30 dagar efter fakturadatum.
 2. Alla förlängningar av kredit som tillåts köparen kan ändras eller dras tillbaka av Puckator Ltd när som helst.

7. Retur-Policy

 1. Om du, av någon anledning, inte är helt nöjd med din beställning kan du returnera någon eller alla varor i deras originalförpackning för återbetalning inom 14 dagar efter leverans enligt följande villkor.
 2. Du måste informera oss om din avsikt att returnera varorna till oss skriftligen inom 7 dagar efter att du mottagit varorna.
 3. Du måste vänta på vårat svar via e-post innan du returnerar varorna. Vi kan korrespondera med dig genom att diskutera skicken för de varor du vill returnera.
 4. Du måst returnera varorna till oss via en registrerad /spårbar leveransservice (som kräver signatur av mottagaren).
 5. Om hämtning av varorna görs av Puckator måste kostnaden för returleveransen täckas av köparen såvida inte ett förhandsavtal gjorts.
 6. Vi kan inte kreditera eller återbetala returnerade varor som vi mottar i ett icke-säljbart skick, eller som har gått förlorat under transport. Du måste behålla ditt ursprungliga registrerade/spårbarade e-portkvitto om vi behöver bevis på returen i det osannolika fallet att ditt returpaket inte når oss.
 7. Alla returnerade produkter måste vara i deras originalföroackning. Om du öppnat produktförpackningen eller skadat eller märkt produkterna så att de inte kan återanvändas, förbehåller vi oss rätten att endast ge dig delvis återbetalning. Varor som kommer i en display kan endast returneras som en fullständig display.
 8. Med förbehåll för att du följer returavsnittet ovan, om du returnerar dina varor på grund av att de skadades under transport, eller för att felaktiga produkter levererades, eller för att de levererade produkterna väsentligt skiljer sig från vad som beskrivs på hemsidan när du köpte produkterna, då har du rätt till återbetalning av den/de returnerade produkternas fullständiga produktpris och kostnaden för returleveransen täcks av Puckator Ltd.

8. Sälj eller Returnera/Bytes-Policy

 1. Under inga som helst omständigheter erbjuder säljaren en "sälj eller returnera" -policy eller bytes-policy.

9. Annullering

 1. Om du önskar att annullera en order måste du informera oss skriftligen så snart som möjligt.
 2. Om vi mottar din orderannullerings-instruktion innan vi skickat varorna till dig är du berättigad till en full återbetalning av det totala orderbeloppet.
 3. Om vi mottar din orderannullering efter att vi skickat varorna till dig, kan du inte längre annullera din order. Du är dock berättigad till att returnera varorna till oss enligt ovanstående retur-policy.

10. Reservation av Varor

 1. Inga varor är reserverade för köparen om inget annat överenskommits med Puckator BV innan ordern/inköpsordern lagts.

11. Varumärken

 1. Puckator är varumärket eller registrerade varumärket av Puckator BV i Nederländerna, Puckator Ltd i Storbritannien och/eller andra länder.

12. Upphovsrätt/Copyright

 1. All design, förpackning, text, grafik, utbudet och arrangemanget av detta, och alla programvarusammanställningar, den underliggande källkoden för webbplatsen, programvaran (inklusive appleter) och allt annat material är upphovsrätt för Puckator BV och dess systerbolag, eller deras innehålls- och teknikleverantörer. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA.

13. Garanti & Ansvar

 1. Puckator Ltd är inte ansvarig gentemot köparen för brist på levererad kvantitet om inte köparen meddelar Puckator BV om icke fullständig leverans inom 7 dagar från mottagande av varorna.
 2. Puckator Ltd är inte ansvarit gentemot köparen för skada på eller förlust av varorna eller någon del därav under transporten (om varorna transporteras av säljarens egen transport eller av en transportör på säljarens vägnar) såvida inte köparen meddelar säljaren inom 7 dagar från mottagande av varorna eller 14 dagar från datumet av försändning som visas i säljarens sändningsmeddelande (datumet då den slutgiltiga fakturan skickats) beroende på vad som kommer tidigast.
 3. Säljaren är inte ansvarig gentemot köparen för briser/defekter i varorna orsakade av någon handling, försummelse eller brist på köparen eller av någon tredje part.

14. Insolvens och Brist

 1. Om köparen går i konkurs eller sammanslags med sina borgenärer, eller om en mottaningsorder görs mot honom, eller om (ett företag) en order görs eller beslut fattas om likvidering av köparen (på annat sätt än för sammanslagning eller återuppbyggnad), eller om en mottagare eller administratör utses till någon av köparens tillgångar eller företag, eller om det uppstår omständigheter som ger domstolen eller en borgenär rätt att utse en mottagare, administratör eller krybba eller som ger domstolen rätt att göra en likvidationsorder, eller om köparen vidtar eller lider av liknande åtgärder till följd av skulder eller begår brott eller bryter mot detta eller något annat avtal mellan säljaren och köparen, kan säljaren utan att påverka några av dess andra rättigheter stoppa alla varor i transit och/eller avbryta ytterligare leveranser.

15. Tredje Parts Rättigheter

 1. Ingen garanti eller representation, oavsett om det uttryckligen eller underförstått ges av säljaren att varorna inte kommer kränka tredje parts rättigheter när de exporteras till eller används eller säljs vidare i något annat land utanför Storbritannien. Köparen är ensam ansvarig för att fastställa om varor lagligen kan exporteras, användas eller säljas vidare och skall ersätta säljaren mot alla skyldigheter, fordringar, förluster och kostander som uppstår på grund av överträdelser eller påstådd intrång i tredje parts rättigheter av sådan export eller återförsäljning.

16. Sekretess och Dataskydd

 1. Vi säljer inte, handlar inte eller hyr inte ut personlig information till andra. Puckator BV (Puckator Ltd) har åtagit sig att skydda köparens integritet och följder de lagar om dataskydd som gäller för Storbritannien.

17. Jurisdiktion

 1. Alla transaktioner genomförs under behörighet enligt Engelsk lag och eventuella tvister i samband med detta ska prövas i domstolarna i England och Wales.

18. Ansvarsfriskrivning och Diverse

 1. Endast dessa villkor, uteslutande av villkor som ingår i kundens dokument, reglerar varje avtal mellan köparen och säljaren. Ingen variation kommer att ha någon juridisk påverkan på något sätt såvida det inte avtalats skriftligen och undertecknats av företagets styrelseledamot.
 2. Att lägga en order hos Pucaktor Ltd betraktas som godkännande av dessa villkor oavsett om varje beställning är muntlig eller skriftlig och om den är undertecknad eller inte. Varje anställd hos den nämnda säljaren som gör en beställning hus Puckator kommer att anses ha fullständig behörighet att lägga nämnda ordern.
 3. Puckator BV ger ingen garanti för varor av något slag och uttryckta eller underförstådda garantier är härmed uteslutna. Puckator BV åtar sig på köparens begäran att åberopa alla rimliga fodringar mot tillverkaren av varorna på kundens vägnar.
 4. Puckator BV är inte ansvarig för något fall av några omständigheter som ligger utanför säljarens rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, force majeure, krig, civil oro, upplopp, strejk, handlingar från civila eller militära myndigheter, brand, översvämning, jordbävning eller brist på försörjning.

19. Webbplatsbehörigheter och Användarvillkor

 1. Tillstånd beviljas att elektroniskt kopiera och skriva ut i papperskopior delar på någon av säljarens webbplatser med det enda syftet att göra en beställning hos Puckator BV eller använda som shoppingresurs.
 2. All användning av ovanstående eller i upphovsrättsavsnittet, inklusive reproduktion för andra ändamål än de som anges ovan, modifiering, distribution eller republicering utan föregående skriftligt tillstånd från Puckator BV är strängt förbjudet.
 3. Puckator BV tillhandahåller, i den utsträckning som är tillåtet enligt lag, den här webbplatsen och dess innehåll på en "som den är" -basis och gör inga (och uttryckligen avvisar alla) framställningar eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, med avseende till denna webbplats och dess innehåll, material eller produkter som ingår på denna webbplats, inklusive, utan begränsningar, garantier för försäljningsbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Dessutom representerar eller garanterar Puckator BV inte att informationen som är tillgänglig via denna webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Information om pris och tillgänglighet kan ändras utan förvarning.
 4. Förutom vad som specifikt anges på denna webbplats, i den utsträckning som är tillåtet enligt lag, varken Puckator BV eller någon av dess systerbolag, styrelseledamöter, anställda eller andra representanter är ansvariga för skador som uppstår till följd av eller i samband med anvädningen av denna webbplats eller information, innehåll, material eller produkter som ingår på denna webbplats. Detta är en omfattande ansvarsbegränsning som gäller alla skador av något slag, inklusive (utan begränsning), kompensations-, direkta, indirekta eller följdskador, förlust av data, inkomst eller vinst, förlust eller skada på egendom och fordringar från tredje part. För att undvika tvivel begränsar Puckator BV inte sitt ansvar för dödsfall eller personskada endast i den utsträckning att det uppstår till följd av försumlighet från Puckator BV, dess systerbolag, styrelseledamöter, anställda eller andra representanter.
Copyright © 2000 - 2021 Puckator Sverige, Puckator BV. Westplein 12-14, 3016BM Rotterdam, Netherlands. Organisationsnummer: 75988372, MOMS NL860469189B01