FRI LEVERANS på ordrar över 5000Kr AVSÄNDNING SAMMA DAG om du beställer innan klockan 11:00 KUNDTJÄNST tillgänglig 8-17

Köpvillkor

 Köpvillkor i Sverige

  1. Alla priser är exklusive moms och frakt.
  2. Köparen är ansvarig för varorna efter leverans.
  3. Varorna är Puckators egendom tills betalning har erhållits.
  4. Betalningsvillkor beror på betalningssätt, via Klarna är det 14 dagar. Efter godkänd kreditprövning kan annan överenskommelse bestämmas. Betalas inte fakturan i tid, skickas en betalningspåminnelse. Därefter sänds ärendet till inkasso. Detta medför extra kostnader för kunden.
  5. För nya kunder utan kredithistorik krävs förskottsbetalning via kreditkort, Paypal eller banköverföring.

Återköp och byten

Vi återköper varor inom 7 dagar från leverans. Du måste dock först kontakta Puckator via telefon eller email för att erhålla ett referensnummer. Varor som returneras utan referensnummer accepteras inte. Om du ångrar dig och returnerar en felfri vara så får du själv stå för fraktkostnaden. Om du returnerar en vara så är det viktigt att du har bevis på att varan skickats tillbaka.

Fel i leverans såsom saknade eller trasiga varor måste anmälas till Puckator senast 21 dagar från fakturadatum.

Fraktkostnader krediteras inte utom i specialfall. Kontakta Puckator via telefon eller email om du har frågor.

Allmänna villkor

1.1 Åtkomst till webbplatsen

Vi gör vårt bästa för att webbplatsen ska vara tillgänglig utan avbrott och att överföringar sker utan fel. På grund av Internets beskaffenhet är detta dock inget vi kan garantera. Åtkomst till webbplatsen kan ibland vara omöjlig eller begränsad på grund av reparationer, underhåll eller introduktion av nya funktioner eller tjänster. Vi minimerar sådana avbrott eller begränsningar så långt det är möjligt.

1.2 Ditt konto

Om du använder denna webbplats ansvarar du för att hemlighålla användarnamn och lösenord till ditt konto, samt för att inte obehöriga användare får åtkomst till din dator och ditt konto. Du tar ansvar för allt som händer på ditt konto och med hjälp av ditt lösenord. Du förbinder dig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att hemlighålla lösenordet. Om du misstänker att någon annan känner till ditt lösenord eller att lösenordet används av någon annan än dig själv, måste du meddela oss.

Kontrollera att all information du har lämnat till oss är riktig och fullständig, och informera oss snarast om uppgifterna ändras.

Puckator Ltd säljer endast till personer som kan betala med kreditkort/betalkort eller via faktura. Om du är under 18 år får du endast handla hos Puckator Ltd om en förälder eller förmyndare godkänner det.

Puckator Ltd förbehåller sig rätten att neka åtkomst till webbplatsen, stänga ett konto, ta bort eller ändra innehåll eller annullera beställningar efter eget gottfinnande. Om vi annullerar en beställning är du inte betalningsskyldig. 

1.3 Tillåtelse att få åtkomst till webbplatsen

Puckator Ltd ger tillåtelse till begränsad åtkomst och personligt bruk av webbplatsen. Denna tillåtelse ger dig inte rätt att ladda ned (utom när det gäller allmänna cachefunktioner) eller ändra webbplatsen eller delar av den utan att skriftligt medgivande på förhand inhämtats från Puckator Ltd. Tillåtelsen omfattar inte heller vidareförsäljning eller kommersiellt bruk av denna webbplats eller dess innehåll, inklusive insamling och bruk av varuutbud, beskrivningar eller priser, indirekt bruk av denna webbplats eller dess innehåll, nedladdning eller kopiering av kontoinformation för andra butiksinnehavares bruk eller användande av datautvinning, robotar eller liknande datainsamlingsverktyg. Webbplatsen eller delar av den får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, vidaresäljas, besökas eller på annat sätt användas i kommersiellt syfte utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats.

Du får inte använda ramar för att dölja varumärken, logotyper eller annan egendomsinformation (inklusive bilder, text, sidlayout eller information) från Puckator Ltd utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats. Du får inte använda metataggar eller annan "dold text" tillsammans med Puckator Ltds firmanamn, produktnamn eller varumärken. All obehörig användning av webbplatsen ogiltigförklarar samtliga tillåtelser eller licenser för bruk av webbplatsen som har getts av Puckator Ltd.

Du får inte använda någon logotyp, något varumärke eller någon annan upphovsrättsskyddad bild eller varumärke som visas på webbplatsen som del i en länk utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats. 

1.4 Ditt uppträdande

Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som kan leda till avbrott, skada eller försämring av webbplatsen, eller förhindrad åtkomst till webbplatsen.

Du får inte använda webbplatsen:

- i bedrägligt syfte eller inom ramen för kriminella aktiviteter eller annan otillåten verksamhet
- för att skicka, använda eller återanvända material som är otillåtet, anstötligt, ärekränkande, motbjudande eller hotfullt - som gör intrång i upphovsrätt, varumärken, förtrolig information eller andra rättigheter, eller som på annat sätt är skadligt för tredje part eller är förkastligt, - som består av eller innehåller virus, politiska uttalanden, kommersiella yttranden, kedjebrev, mass-e-post eller spam,
- för att orsaka obehag, olägenhet eller onödig oro.

1.5 Copyright

Hela webbplatsens innehåll och webbplatsens uppbyggnad, t ex text, grafik, logotyper, symboler, bilder och programvara, tillhör Puckator Ltd eller deras innehållsleverantörer, och skyddas av svensk, europeisk och internationell upphovsrättslagstiftning och lagar om databasrättigheter.

All programvara som används på webbplatsen tillhör Puckator Ltd eller våra programvaruleverantörer, och skyddas av svensk, europeisk och internationell upphovsrättslagstiftning.

Du får inte ladda ned och/eller återanvända delar av webbplatsens innehåll utan att skriftligt medgivande på förhand inhämtats från Puckator Ltd. Framförallt får du inte tillämpa datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- och nedladdningsverktyg (varken en eller flera gånger) i syfte att använda betydande delar av webbplatsen. Vidare får du inte upprätta och/eller ge ut en egen databas, som innehåller betydande delar av webbplatsen (t ex våra priser eller vårt varuutbud).

1.6 Avtal med kunden

När du gör en beställning för att köpa en vara från webbplatsen skickar vi dig en bekräftelse via e-post. Detta e-postmeddelande bekräftar att vi mottagit din beställning och innehåller all information om beställningen. Din beställning utgör en uppmaning till oss om att du vill köpa vissa varor. Köpet godkänns av oss när vi skickar varorna till dig och du får en bekräftelse via e-post på att varan skickats. Vi har till fullo godkänt din beställning när vi har skickat dig ett e-postmeddelande som bekräftelse på att försändelsen skickats. När du gör en beställning anhåller du om att ingå ett avtal med Puckator Ltd. Puckator Ltd äger varan till dess att du har betalat den till fullo och Puckator Ltd har mottagit betalningen.

Puckator Ltd förbehåller sig rätten att kvarhålla en beställning för att säkerhetskontrollera paketet. Puckator Ltd instämmer med sådana domstolars exklusiva jurisdiktion.

1.7 Ändringar av tjänster eller tillägg till villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar av webbplatsen, företagets policy och dessa villkor. Ditt användande av webbplatsen och de beställningar du gör lyder under de bestämmelser och villkor som gäller när du använder webbplatsen eller när du beställer varor från oss, utom i de fall lagen kräver att bestämmelserna eller villkoren ändras (i vilket fall sådana ändringar även gäller tidigare beställningar du gjort från oss). Om några av dessa bestämmelser är ogiltiga eller av någon annan anledning inte äger laga kraft, ska ifrågavarande bestämmelser tas bort från övriga bestämmelser och påverkar därmed inte giltigheten eller tillämpningen hos övriga bestämmelser.

1.8 Händelser utanför vår kontroll

Puckator Ltd kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller brister i fullgörandet av våra åtaganden enligt dessa bestämmelser, om förseningen eller bristen i fullgörandet orsakas av en händelse utanför vår kontroll. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

1.9 Ansvarsbegränsning

Om du inte efterlever dessa villkor, och vi inte vidtar åtgärder mot dig, har vi ändå rätt att hävda våra rättigheter om du vid ett annat tillfälle bryter mot dessa villkor.

1.10 Jurisdiktion och domstol

Ditt användande av webbplatsen, varje köp du gör från webbplatsen och dessa villkor lyder under engelsk lag och anses har skett i England. Du godkänner, liksom vi, att underkasta dig engelska domstolars icke-exklusiva jurisdiktion.

Dessa bestämmelser påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Copyright © 2000 - 2019 Puckator Sverige, Lowman Works, East Taphouse, Liskeard, Cornwall, PL14 4NQ. Organisationsnummer : 3413131 - MOMS: 464963410